Thông báo: đăng ký thay đổi lộ trình tiếng anh dành cho sinh viên...

Thông tin chi tiết xem tại đây!

THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHUYỂN ĐIỂM MÔN TIN HỌC DÀNH CHO TÂN SINH...

Thông tin chi tiết xem tại đây!

THÔNG BÁO: Kiểm tra kết quả đăng ký chuyên ngành và các thông tin...

Thông tin chi tiết xem tại đây!

THỜI KHOÁ BIỂU CÁC HỌC PHẦN TÍN CHỈ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K62

Thông tin chi tiết xem tại đây!

THÔNG BÁO: Lịch khám sức khoẻ đầu khoá cho tân sinh viên Khoá 62

Thông tin chi tiết xem tại đây!

DANH MỤC MINH CHỨNG CẦN NỘP VỚI TỪNG ĐỐI TƯƠNG, KHU VỰC ƯU TIÊN

Thông tin chi tiết xem tại đây!

THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO...

Thông tin chi tiết xem tại đây!

CÁC HƯỚNG DẪN CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 62

Xem tại đây!