THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ CHUYỂN ĐIỂM MÔN TIN HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN K62

Thông tin chi tiết xem tại đây!