THÔNG BÁO: Kiểm tra kết quả đăng ký chuyên ngành và các thông tin khác có liên quan của Tân sinh viên Khoá 62

Thông tin chi tiết xem tại đây!