Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tọa đàm, Hội thảo khoa học

Tọa đàm, Hội thảo khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ...

Ngày 20/06/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức Hội thảo Khoa học...