KHÓA TẬP HUẤN “KINH TẾ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ” CỦA...

Trong hai ngày 01/06 và 02/06/2023, Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Khóa tập huấn “Kinh tế chính...