Chương trình đào tạo Kinh tế chính trị quốc tế có gì hay?

Chủ nhật, ngày 24/03/2024 vừa qua, thầy, cô và các bạn sinh viên trong chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị...

Giới thiệu về Chương trình Kinh tế chính trị quốc tế

GIỚI THIỆU CHUNG Chương trình đào tạo Kinh tế chính trị quốc tế là chương trình có cách tiếp cận mới và hiện đại, kết...

Chương trình Kinh tế chính trị quốc tế thu hút sự quan tâm tại...

Từ năm 2023, Chương trình Kinh tế chính trị quốc tế bậc đại học bắt đầu được tuyển sinh tại Trường Đại học Ngoại...