ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VÀ NHÂN VĂN

TS. Thân Thị Hạnh - Trưởng khoa

Email: hanhtt@ftu.edu.vn

Chuyên ngành đào tạo Triết học/Lịch sử Triết học. Cô tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học sư phạm Hà Nội năm 2008; Nhận bằng thạc sĩ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 2011 và bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ đạt loại xuất sắc tại Học viện Khoa học xã hội năm 2018; Là thành viên của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Hội Triết học Việt Nam. Năm 2019 cô được giao nhiệm vụ Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Lý luận chính trị và đến năm 2021, cô được bổ nhiệm Trưởng khoa Khoa Lý luận chính trị (từ tháng 09/2023 đổi tên thành Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn) của trường ĐH Ngoại Thương. Các lĩnh vực nghiên cứu mà cô đang theo đuổi đã đạt được thành tựu như: Lịch sử tư tưởng Việt Nam, Văn hóa phương Đông, Lịch sử triết học, Phát triển nguồn nhân lực, Giáo dục đại học.

TS. Vũ Thị Quế Anh - Phó trưởng khoa

Email: queanhvt@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế chính trị (2003) và tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế thế giới & quan hệ kinh tế quốc tế (2014), Cô có nhiều năm gắn bó với trường Đại học Ngoại thương. Cô được sinh viên đánh giá cao về chuyên môn, sự thân thiện, nhiệt huyết và hướng dẫn họ những kỹ năng cần thiết để thành công.

TS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Email: uyenntt@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp Ths tại ĐH KHXH&NV- ĐHQGHN năm 2008.
Bảo vệ thành công luận án TS ngành Chính trị học năm 2021 tại Khoa Khoa học chính trị, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
Từ khi tốt nghiệp Đại học, cô đã về công tác, giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương. Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề của mình, cô luôn là...

ThS. Trần Huy Quang

Email: quangtran@ftu.edu.vn

Thầy tốt nghiệp thạc sỹ tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn năm 2008 và đang là Nghiên cứu sinh ngành Triết học của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Hiện thầy là Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Khoa Lý luận chính trị, và là giảng viên môn Triết học, thuộc Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Với lòng nhiệt huyết, sự thân thiện, chuyên môn tốt và tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, thầy luôn được sinh viên yêu mến và đánh giá cao.

ThS. Phan Thanh Hương

Email: phanthanhhuong@ftu.edu.vn

Chức danh: Thư ký Khoa

Chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý Giáo dục tại Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

ThS. Trần Thị Thơm

Email: thomtt@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp Cử nhân Chính trị học – Sư phạm Triết học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2013; Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Triết học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016. Cô có kinh nghiệm làm việc ở các đơn vị công lập và ngoài công lập từ khi tốt nghiệp đại học đến tháng 11 năm 2022 cô công tác tại bộ môn Triết học và Chính trị học thuộc Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn, Trường Đại học Ngoại thương.

TS. Ngô Thị Như

Email: ngonhu@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2009 tại ĐH KHXH&NV – ĐHQG Tp. HCM. Bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Triết học năm 2013 tại ĐH KHXH&NV – ĐHQG Tp. HCM. Hiện nay, cô Ngô Thị Như đang giảng dạy học phần “Tư duy logic và PPNC”. Đồng thời, cô cũng rất tích cực hướng dẫn các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” nhiều năm gần đây tại Trường Đại học Ngoại thương.

TS. Dương Đức Đại

Email: daiduong@ftu.edu.vn

Cử nhân Kinh tế chính trị, Khoa Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (2006); Thạc sỹ Kinh tế chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (2010); Thạc sỹ Nghiên cứu phát triển (Development Research), International Institute of Social Studies, Netherlands (2011); Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Missouri Thành phố Kansas, bang Missouri, Hoa Kỳ (2016); Tiến sỹ ngành Kinh tế và Khoa học xã hội tại Đại học Missouri Thành phố Kansas, bang Missouri, Hoa Kỳ (2020). Môn học giảng dạy: Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Lịch sử các học thuyết kinh tế, Geopolitics.

ThS. Đào Thị Nhung

Email: nhungdt@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Triết học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2014). Hiện Cô đang là Nghiên cứu sinh chuyên ngành Chính trị học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô là giảng viên môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc bộ môn Triết học và Chính trị học. Các lĩnh vực nghiên cứu chính: Triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học, Chính trị học.

TS. Nguyễn Mai Phương

Email: nguyenmaiphuong@ftu.edu.vn

Chuyên ngành đào tạo Lịch sử Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm 2010, bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2014, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với kiến thức chuyên môn tốt cùng với lòng nhiệt huyết, tận tâm với nghề, cô được nhiều thế hệ học trò đánh giá cao về chuyên môn và yêu mến.

ThS. Đinh Thị Quỳnh Hà

Email: Hadtq@ftu.edu.vn

2000: Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại; 2009: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; 2023: Thạc sĩ Tâm lí học, Đại học Sư phạm Hà Nội; Các lĩnh vực quan tâm: Giáo dục & đào tạo, kinh tế, chính trị, xã hội học, tâm lí học, di cư, bình đẳng giới...

TS. Đào Thị Trang

Email: trangdt@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp Ths tại Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị- Đại Học Quốc Gia Hà Nội năm 2011. Bảo vệ thành công Luận án TS ngành Triết học năm 2018 tại Khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ khi tốt nghiệp Đại học, cô đã về công tác, giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương. Với tình yêu nghề và lòng nhiệt huyết cô luôm sẵn sàng đồng hành cùng các em.

TS. Nguyễn Thị Tùng Lâm

Email: ntlam@ftu.edu.vn

Giảng viên Nguyễn Thị Tùng Lâm nhận bằng Tiến sĩ Triết học năm 2022 tại Học viện KHXH, Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam. Cô Tùng Lâm trở thành thành viên của mái nhà Ngoại thương sau khi tốt nghiệp tại Đại học KHXH&NV. Mối quan tâm hiện tại của Cô liên quan đến phát triển nguồn nhân lực được nghiên cứu dưới nhiều khía cạnh khác nhau của Triết học.

Th.S Hoàng Văn Vinh

Email: Hoangvinh@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp Th.S chuyên ngành Kinh tế chính trị tại Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013. Năm 2014, thầy đã về công tác, giảng dạy tại trường Đại học Ngoại thương.

TS. Nguyễn Thu Hải

Email: Thuhai1410@gmail.com

Tiến sĩ Lịch sử Đảng

Tốt nghiệp trường ĐH KHXHNV

ThS. Đặng Hương Giang

Email: giangdh@ftu.edu.vn

Tốt nghiệp cử nhân năm 2001, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương. Nhận bằng Thạc sĩ năm 2011, Trường Đại học Quốc gia, năm 2011. Công tác giảng dạy tại Đại học Ngoại thương từ năm 2002.