Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ AN SINH XÃ...

Ngày 20/06/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức Hội thảo Khoa học...

KHÓA TẬP HUẤN “KINH TẾ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ” CỦA...

Trong hai ngày 01/06 và 02/06/2023, Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Ngoại thương đã tổ chức Khóa tập huấn “Kinh tế chính...