THÔNG BÁO TỔ CHỨC KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 62

Thông tin chi tiết xem tại đây!