Giới thiệu về Chương trình Kinh tế chính trị quốc tế

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình đào tạo Kinh tế chính trị quốc tế là chương trình có cách tiếp cận mới và hiện đại, kết hợp các khối kiến thức: kinh tế, chính trị và quan hệ quốc tế. Với các kiến thức chuyên biệt và các kiến thức mang tính liên ngành, sinh viên được trang bị góc nhìn đa chiều và toàn diện về các vấn đề kinh tế chính trị gắn với quan hệ quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của khoa học công nghệ.

Chương trình có các học phần đặc thù, đảm bảo nguyên tắc học đi đôi với hành thông qua các hoạt động thực tế, thực tập tại cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp. Chương trình vận dụng nhiều phương pháp hiện đại như giảng dạy dựa trên vấn đề, dựa trên dự án giúp sinh viên khám phá được năng lực tiềm ẩn cũng như phát huy thế mạnh riêng.

Sau tốt nghiệp, sinh viên có thể làm các vị trí: Chuyên gia đối ngoại và hợp tác quốc tế, Chuyên gia điều phối dự án, chuyên gia phân tích, tư vấn, hoạch định chính sách kinh tế và quan hệ quốc tế trong cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ quan nhà nước, tổ chức phi chính phủ. Người học có thể trở thành giảng viên, nghiên cứu viên, hoặc phát triển thành cán bộ nguồn để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai tại các tổ chức và doanh nghiệp.

LỢI ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

– Nội dung chương trình hiện đại, theo dòng tư tưởng tiến bộ của thế giới, tương thích với các chương trình quốc tế, có tính ứng dụng cao và tính liên ngành đáp ứng nhu cầu thực tiễn về nguồn nhân lực của Việt Nam và thế giới.

– Các học phần đặc thù hàng năm được thiết kế độc đáo nhằm kết nối kiến thức hàn lâm với thực tiễn sống động giúp sinh viên phát triển tiềm năng và sở thích nghề nghiệp, vận dụng kiến thức đã học vào nhận diện vấn đề kinh tế chính trị quốc tế và đề xuất giải pháp.

– Sinh viên có nhiều tùy chọn nội dung đào tạo phù hợp với định hướng nghề nghiệp tương lai theo các chuyên sâu: Kinh tế chính trị về Phát triển, Chính trị và Quan hệ quốc tế, Lãnh đạo và Quản lý.

– Chương trình kết hợp các phương pháp giảng dạy hiệu quả và hiện đại để đặt người học vào trung tâm của quá trình đào tạo, khuyến khích sáng tạo và học tập không ngừng.

– Sinh viên được giảng dạy, hướng dẫn bởi giảng viên và chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế về kinh tế chính trị quốc tế.

– Sinh viên được tham gia các hoạt động ngoại khóa, đi thực tế, thực tập tại các cơ quan, tổ chức nhà nước và tư nhân, tổ chức phi chính phủ, gặp và trao đổi trực tiếp với các nhà quản lý, lãnh đạo hàng đầu.

CƠ HỘI TRAO ĐỔI VÀ HỌC BỔNG

– Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của Trường Đại học Ngoại thương.

– Cơ hội nhận học bổng của các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

– Cơ hội được giới thiệu đi thực tập tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp là đối tác của Trường Đại học Ngoại thương.

– Cơ hội tham gia các hoạt động trao đổi và chuyển tiếp sang các trường đại học có chất lượng hàng đầu khu vực và thế giới, với các mức học bổng và ưu đãi học phí theo thỏa thuận ký kết giữa trường Đại học Ngoại thương và các đối tác.

– Cơ hội được tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học với các giảng viên trường Đại học Ngoại thương và trường đối tác.

MỘT SỐ MÔN HỌC TIÊU BIỂU

– Môn học đặc thù 1 – Hướng nghiệp Kinh tế chính trị quốc tế

– Môn học đặc thù 2 – Khám phá Kinh tế chính trị quốc tế

– Môn học đặc thù 3 – Thực hành Kinh tế chính trị quốc tế

– Môn học đặc thù 4 – Khóa luận tốt nghiệp – Dự án sáng tạo

– Kinh tế học thể chế

– Chính trị học so sánh

– Quyền lực và chính trị trong thế giới ngày nay

– Quản lý toàn cầu

– Đàm phán quốc tế

– Chuỗi giá trị toàn cầu và Phát triển; Kinh tế tuần hoàn (Kinh tế chính trị về phát triển )

– Luật chơi trong quan hệ quốc tế; Tâm lý học chính trị (Chính trị và Quan hệ quốc tế)

– Lãnh đạo toàn cầu; Lý thuyết trò chơi (Lãnh đạo và Quản lý)

———————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Quản lý đào tạo, Phòng A202, tầng 2, nhà A, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Email: ktctqt@ftu.edu.vn