Báo cáo chuyên đề: Quản lý cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

3 diễn giả, các thầy cô Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn cùng các bạn sinh viên trong buổi chuyên đề “Quản lý cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

Ngày 24/6/2024, Khoa Khoa học chính trị và Nhân văn, Trường đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề: “Quản lý cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” trong học phần Kinh tế chính trị Mác-Lênin thuộc chương trình Kinh tế chính trị quốc tế.Báo cáo chuyên đề là một trong những hoạt động nổi bật để đổi mới phương pháp giảng dạy trong các môn lý luận chính trị nói riêng, trong chương trình đào tạo nói chung tại Trường Đại học Ngoại thương.
Diễn giả trình bày chuyên đề gồm ThS. Lê Thanh Sơn – Phụ trách Ban, Ban Giám sát Cạnh tranh thuộc Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, ông Tiêu Quang Khánh và ông Đào Tuấn Dũng – 2 thành viên thuộc Ban Giám sát Cạnh tranh.
Buổi báo cáo chuyên đề có sự hiện diện của TS Thân Thị Hạnh, Trưởng Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn, cùng giảng viên trong Khoa, và các bạn sinh viên trong trường, đặc biệt là sinh viên K62 Kinh tế chính trị quốc tế.
Mở đầu buổi báo cáo chuyên đề, ThS. Lê Thanh Sơn – Trưởng Ban Giám sát cạnh tranh, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia giới thiệu về bối cảnh ra đời của chính sách và Luật Cạnh tranh trên thế giới và Việt Nam. Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của Luật Cạnh tranh trong việc duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững. Luật Cạnh tranh ra đời để gỡ bỏ các rào cản cạnh tranh, ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thúc đẩy cạnh tranh công bằng trong nền kinh tế.
Ngay sau đó, ông Đào Tuấn Dũng, thành viên Ban giám sát Cạnh tranh đã trình bày tổng quan về nội dung chính của Luật Cạnh tranh 2018, chỉ ra một số ưu điểm so với Luật cạnh tranh đầu tiên ban hành năm 2004. Đặc biệt, ông Tiêu Quang Khánh chỉ ra ba trụ cột của Luật cạnh tranh gồm thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và kiểm soát tập trung kinh tế. Ông cũng đề cập đến các biện pháp xử lý vi phạm và quy trình điều tra, xử lý của cơ quan cạnh tranh quốc gia.
Về phần Hợp tác quốc tế trong xử lý vụ việc cạnh tranh xuyên biên giới, ông Tiêu Quang Khánh, thành viên Ban giám sát Cạnh tranh đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý cạnh tranh. Ông giới thiệu về các hiệp định và thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các quốc gia khác nhằm tăng cường hiệu quả thực thi Luật Cạnh tranh, đồng thời sinh viên cũng được nghe những chia sẻ về các kinh nghiệm quốc tế trong việc xử lý các vụ việc cạnh tranh phức tạp, chẳng hạn như vụ sáp nhập giữa Uber và Grab tại thị trường Đông Nam Á, và cách thức các quốc gia phối hợp với nhau để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.
Ở phần thảo luận, các vị diễn giả giải đáp một số câu hỏi mà sinh viên và giảng viên của khoa đưa ra xoay quanh các vấn đề: Bối cảnh ra đời và vai trò của Luật Cạnh tranh, tình hình thực hiện quản lý cạnh tranh ở Việt Nam, khó khăn trong quá trình điều tra và xử lý vi phạm, và hợp tác quốc tế trong thực thi quản lý cạnh tranh.
Những nội dung này là minh hoạ sinh động cho một số nội dung quan trọng trong môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Thị trường và kinh tế thị trường; Quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Buổi báo cáo chuyên đề kết thúc với một quiz thú vị thu hút sự hào hứng tham gia của tất cả sinh viên tham dự. Ba sinh viên trả lời tốt nhất đã nhận được giải thưởng động viên từ các diễn giả và Ban Giám sát Cạnh tranh quốc gia.
Buổi báo cáo chuyên đề đã giúp sinh viên chuyên ngành Kinh tế chính trị quốc tế bổ sung kiến thức cơ bản về quản lý cạnh tranh, cũng như những kinh nghiệm thực tế trong việc thực thi và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Qua đó, sinh viên hiểu rõ hơn thể chế quản lý về cạnh tranh trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Diễn giả ThS. Lê Thanh Sơn giới thiệu về bối cảnh ra đời của chính sách và Luật Cạnh tranh trên thế giới và Việt Nam.
Diễn giả ThS. Lê Thanh Sơn giới thiệu về bối cảnh ra đời của chính sách và Luật Cạnh tranh trên thế giới và Việt Nam.
Phần thảo luận với các diễn giả.
Các bạn sinh viên hăng hái đặt câu hỏi xoay quanh chủ đề Luật Cạnh Tranh.
Các bạn sinh viên hăng hái đặt câu hỏi xoay quanh chủ đề Luật Cạnh Tranh.
Trao thưởng dành cho những bạn hoàn thành quiz với điểm số cao nhất!