THỦ TƯỚNG THAM DỰ CÁC SỰ KIỆN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC: KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ THÀNH VIÊN CÓ TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆT NAM

Theo quan điểm của nhà ngoại giao Việt Nam, sự tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78 của Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền tải thông điệp với bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả hơn vào công việc chung của Liên hợp quốc liên quan tới những thách thức toàn cầu.

New York (VNA) – Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78 truyền tải thông điệp về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, là thành viên có trách nhiệm, tham gia tích cực, chủ động và hiệu quả hơn vào công việc chung của Liên hợp quốc liên quan tới những thách thức toàn cầu đối với bạn bè quốc tế.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc cho biết, việc đoàn cấp cao Việt Nam tham gia các sự kiện lớn của Liên hợp quốc năm nay thể hiện cam kết cao nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc sẵn sàng đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc, nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế và phát triển bền vững.

Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò thành viên có trách nhiệm, tham gia tích cực, đóng góp cụ thể, thực chất vào công việc chung và các ưu tiên lớn của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế, chia sẻ các bài học, ý tưởng, giải pháp thúc đẩy hợp tác, đoàn kết quốc tế và tăng cường chủ nghĩa đa phương ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Cụ thể, Việt Nam luôn khẳng định chủ trương nhất quán lấy con người làm trung tâm, động lực của mọi quyết định chính sách cũng là tôn chỉ chỉ đạo mà Liên hợp quốc luôn nỗ lực theo đuổi.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng Việt Nam kêu gọi tăng cường lòng tin, đoàn kết và trách nhiệm quốc tế, đồng thời cho biết thêm, Việt Nam cũng đã tham gia và khẳng định tích cực thực hiện các cam kết quốc tế cũng như sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của một quốc gia thành viên trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam phát huy hiệu quả sự tham gia và đóng góp vào việc nâng cao vai trò của Liên hợp quốc trong việc xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật pháp quốc tế và các tiêu chuẩn được chấp nhận rộng rãi nhằm đảm bảo duy trì hòa bình và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và công bằng.

Nhà ngoại giao nêu rõ trong quá trình đó, Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp phù hợp với các ưu tiên của đất nước và mối quan tâm chung của Liên hợp quốc cùng cộng đồng quốc tế như chủ trì thảo luận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Tòa án quốc tế (ICJ) xác định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc chống biến đổi khí hậu.

Những thành tựu và dấu ấn đó là cơ sở để Việt Nam tự hào, tự tin rằng đất nước ta không những thực sự nghiêm túc, sẵn sàng là đối tác tin cậy, mang tính xây dựng và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế mà còn có đủ năng lực chuyên môn, nguồn lực và đội ngũ cán bộ chất lượng để gánh vác các trọng trách quan trọng, xứng đáng với vị thế mới của đất nước.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho biết trong chuyến thăm Mỹ từ ngày 17-23/9, phái đoàn Việt Nam cũng sẽ tận dụng hiệu quả các hoạt động trong tuần lễ cấp cao để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương với các đối tác lớn, trong đó có Mỹ.

Sau khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 77 kết thúc ngày 5/9, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ một năm trên cương vị Phó Chủ tịch.

Việt Nam đã thực hiện thành công vai trò của mình, thể hiện qua việc tham gia sâu rộng vào các cuộc thảo luận nhằm thúc đẩy Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua các chương trình nghị sự bao trùm mọi khía cạnh của đời sống quốc tế. Việt Nam cũng tham gia đầy đủ vào quá trình đề xuất và hoạch định các quyết định quan trọng đối với thế giới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Việt Nam và một số nước đã đề xuất các sáng kiến, giải pháp cho nhiều vấn đề lớn của Liên hợp quốc như đề cao luật biển và luật biển quốc tế, an ninh nguồn nước, trách nhiệm ngăn chặn và kiểm soát tội phạm, bình đẳng trong tiếp cận hệ thống luật pháp, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để tham dự hội nghị thượng đỉnh về phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế toàn dân, bệnh lao và cải cách hoạt động của UNGA./.

Nguồn: Việt Nam News – The National English Language Daily